Juridische info

Als websitebezoeker ga je ermee akkoord dat het gebruik van de website of van informatie die daarin opgenomen is, uitsluitend op eigen risico gebeurt. De website en alle materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn: “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. 

GroenDruk doet er alles aan om op de website correcte en bijgewerkte informatie aan te verschaffen. Ook wanneer we op de hoogte gebracht worden van eventuele fouten of onjuistheden, zetten we deze zo snel mogelijk recht. Toch kan er geen garantie worden gegeven dat ondanks de inspanningen nog steeds fouten en vergissingen kunnen voorkomen. Daarom mag de opgenomen informatie als websitebezoeker niet blindelings worden vertrouwd. 

GroenDruk kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel dat de websitebezoeker zou ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de website GroenDruk.be of op een website van derden waarnaar wordt verwezen. Bovendien gaat de websitebezoeker ermee akkoord dat het downloaden van informatie of het op een andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van de website naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Als websitebezoeker ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan eigen computersysteem en voor het verlies van gegevens dat het gevolg zou zijn van het downloaden van informatie.   

Elke websitebezoeker aanvaardt en erkent dat de website foto’s, video’s, e-books, afbeeldingen, grafieken, tekeningen, tekst en andere materiaal kan bevatten (hierna “Informatie”) die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van GroenDruk of van derden. Als websitebezoeker mag je de informatie bekijken en downloaden, mag je van deze informatie kennis nemen en mag je ze in het kader van de diensten die op de website worden aangeboden op een normale wijze reproduceren en gebruiken. Elk toegestaan gebruik van informatie houdt in dat de bron van de informatie steeds op een zichtbare en duidelijke manier wordt vermeld. Behoudens wat hierboven vermeld is, is het niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van GroenDruk  

Blijf altijd op de hoogte