Privacy

GroenDruk verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je terecht Patrick Tonneau op patrick@groendruk.be.

Verwerkingsdoeleinden

GroenDruk verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van:

  1. Toestemming;
  2. Noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst;
  3. Noodzaak voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing zullen niet langer bewaard worden dan nodig om het doel te bereiken waarvoor we ze verzamelen. Zoals ook vastgelegd in artikel  6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, stoppen wij op eenvoudig verzoek meteen met het verwerken van je persoonsgegevens. Je kan dit melden door het contactformulier in te vullen of door rechtstreeks te mailen naar patrick@groendruk.be.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is om de vooropgestelde doeleinden te verwezenlijken, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met GroenDruk verbonden zijn of met enige andere partner van GroenDruk.

GroenDruk garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Rechten van de gebruiker

Als gebruiker behoud je steeds het recht op inzage, verbetering en verwijdering van je persoonsgegevens en/of op de beperking van het gebruik ervan. Daarnaast kan je bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) jouw gegevens door GroenDruk of een van haar partners. 

Vragen

Vragen rond het privacybeleid kunnen worden gesteld door het contactformulier in te vullen of door rechtstreeks te mailen naar patrick@groendruk.be.

Blijf altijd op de hoogte